Freelance Illustrator

Do różnych projektów realizowanych na bieżąco nieustannie poszukujemy Freelance Ilustratorów i Graphic Designerów.

Preferowani kandydaci ze znajomością workflow animacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przygotowania plików i ograniczeń technicznych wybranych technik animacyjnych).

Podeślij nam swoje portfolio, jeśli masz doświadczenie w pracy komercyjnej i specjalizujesz się w:

  • Ilustracji wektorowej opartej na projektowaniu shape'ami (Adobe Illustrator)
  • Ilustracji rastrowej - szczególnie w ilustrowaniu teł (Photoshop, inne)
  • Storyboardowaniu
  • Dodatkowym atutem będzie poruszanie się w różnorodnych stylach i technikach cyfrowych

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie w zależności od zakresu prac oraz stopnia ich skomplikowania.

Zapoznajemy się ze wszystkimi zgłoszeniami.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane z nich.

W CV prosimy umieścić poniższą klauzulę:

KLAUZULA INFORMACYJNA PIGEON STUDIO SP. Z O.O. – PROCES REKRUTACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pigeon Studio Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-038), przy ul. Starowiślnej 13, NIP: 6762601468, KRS: 0000916647, REGON: 389688390, email: [email protected]
2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.
3) odbiorcami uzyskanych danych osobowych będą: oprócz osób upoważnionych przez Administratora danych - podmioty uprawnione do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. biurom księgowo rachunkowym notarialnym lub prawnym), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w, którym Pan/Pani zamierza wziąć udział, na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 pkt f RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani osobom trzecim.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Realizacja powyższego prawa następuje na podstawie złożonego pisemnie żądania na adres Administratora danych bądź drogą elektroniczną na adres: [email protected]
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Aplikuj

Świetnie! Działamy — odpiszemy niebawem

Wrzuć pliki (maks. 16 MB)
Ta informacja jest bardzo ważna

Poznajmy się lepiej! Możesz nawet rozpocząć projekt od razu

Świetnie! Działamy — odpiszemy niebawem

And if there’s anything you’d like to add, please do so using our Contact page

Zdecydowałeś się przekształcić coś swojego w atrakcyjne treści? Potrzebujesz wyceny? Chcesz się spotkać? Powiadom nas!

Ta informacja jest bardzo ważna
Wyślij PDF

* Pola z gwiazdką obowiązkowe